Wszystko jest proste, gdy tylko zrozumiesz działanie i sedno danej rzeczy. Tak samo jest z teleinformatyka, która wraz z rozwojem informatyki i hackerstwa, wymaga zastosowania nowszych sposobów zabezpieczania danych. Poniżej prezentujemy nowe rozwiązanie w dziedzinie przechowywania i przetwarzania danych w systemach, urządzeniach i maszynach. To informacje, które pozwolą tobie na integralność i poufność danych w firmie.

Teleinfomatyka zyskuje z roku na rok coraz większe zainteresowanie ze strony studiujących. Nic dziwnego, po takim kierunku łatwo jest znaleźć pracę. Jednym z głównych odłamów tej dziedziny jest elektromagnetyczne bezpieczeństwo informacji. Wyłoniła się ona z cyberbezpieczeństwa oraz kryptografii. Bezpieczeństwo telekomunikacyjne wymaga znajomości metod fizycznych oraz kryptograficznych, tak aby kontrola do zasobów danej firmy była na wysokim poziomie, a niepożądane osoby nie mogły wejść do sieci.
Elektromagnetyczne bezpieczeństwo informacji w teleinformatyce będzie niedługo wymaganą podstawą do istnienia firm wykorzystujących urządzenia informatyczne. Zapominamy często o jeszcze jednym zagrożeniu. Wydaje się ono mniej ważne, może wcale niezauważalne. Prowadzi do braku integralności danych w systemie a nawet utraty ich poufności. Przeciwdziałanie temu zagrożeniu wymaga znajomości ochrony elektromagnetycznej. Urządzenia elektryczne i elektroniczne wytwarzają pewne pole magnetyczne, które może zostać przechwycone wraz z poufnymi danymi. Taka emisja jest wytwarzana za każdym razem, gdy używamy urządzeń i maszyn. Jeżeli takie pole magnetyczne zostanie zakłócone za pomocą innych pól elektromagnetycznych, to będziemy mieć do czynienia z utratą integralności danych w systemie.

Rozproszenie Systemu Sterowania z Magistralą Sieci AS-I

Jak widać teleinformatyka ma wiele wspólnego z fizyką i informatyką. Te dwie nauki pozwoliły na kombinację w wyniku której powstało Elektromagnetyczne Bezpieczeństwo Informacji. Cyberbezpieczeństwo i kryptografia będą niedługo poszukiwanymi specjalizacjami na rynku pracy.
Źródło: I. Kubiak (red.), Elektromagnetyczne bezpieczeństwo informacji, Zegrze 2009.