W 2014 roku przeprowadzono wśród 110 studentów z kilku miast w Polsce interesującą ankietę. Do tego celu wykorzystano Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowy (Samooceny). Dane zbierane były na podstawie subiektywnych odczuć ankietowanych.

Badania nad wpływem Social Media

Przedmiotem badań nie były treści przeglądane przez studentów, ale ich aktywność. Pytania dotyczyły m. in. umieszczania na portalu informacji o sobie, ilości polubień, udostępnień, dodawania zdjęć, zapraszania znajomych, oraz umieszczania komentarzy. Zostało udowodnione, że konkretny sposób aktywności, odzwierciedla osobowość użytkowników Facebooka. Na portalu społecznościowym użytkownicy mają możliwość dokonania autoprezentacji. Mogą pokazać swoje zainteresowania, sukcesy, sposób spędzania wolnego czasu itd. Jedni robią to bardzo chętnie, inni natomiast dość oszczędnie.

Jakie były wyniki badań?

Wyniki badania potwierdziły dwie z trzech postawionych wcześniej hipotez. Z przedstawionych wyników badań na stronie naukowe.pl widzimy, że osoby ekstrawertyczne mają potrzebę bycia często online. Chętnie komentują posty, dodają zdjęcia, posiadają wielu znajomych. Tworzenie własnego wizerunku i prezentacja swojej osoby daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Pomaga także dowartościować własną osobę. Osoby, które posiadają dobrą samokontrolę i cechują się sumiennością, spędzają na absorbującym portalu znacznie mniej czasu, niż osoby o słabej samokontroli. Osoby ugodowe przeglądają treści bez większej refleksji i aktywności. Zaś użytkownicy o cechach neurotycznych preferują „podglądanie” treści na Facebooku, nie pokazując swojej aktywności. Badacze polscy, jak i amerykańscy twierdzą że aktywne korzystanie z Facebooka ma związek z poczuciem własnej wartości. Osoby z niską samooceną znacznie częściej korzystają z portalu społecznościowego.