Zespoły wirtualne stają się codziennością organizacji, firm i wielkich korporacji. Aby mogły pracować skutecznie wymagają odpowiedniego zarządzania na wielu płaszczyznach. O jakie płaszczyzny chodzi? Jakie są cechy zespołu wirtualnego? Co robić aby praca zespołu wirtualnego była skuteczna? Jakie są korzyści ze stworzenia zespołu wirtualnego? Na te i więcej pytań udzielamy odpowiedzi.

Zespoły wirtualne funkcjonują przede wszystkim w oparciu o umiejętne zarządzanie wiedzą. Wiedza ta musi być nie tylko dostępna, rozpowszechniona ale też musi być zrozumiała dla każdego członka takiego zespołu wirtualnego. Zarządzanie wiedzą jest kluczowe, ponieważ, to właśnie stopień jej przyswojenia decyduje o poprawnej realizacji zadań u poszczególnych pracowników. W XXI wieku wiedzy przybywa, właściwie dzień w dzień, w bardzo dużej ilości. Przydatna jest więc baza wiedzy, dostępna dla każdego zdalnie, z otwartym dostępem dla każdego członka zespołu wirtualnego. Aby wiedza taka była w pełni wykorzystywana potrzebni są też specjaliści z wiedzą w danym obszarze. Zetknięcie się takich specjalistów powoduje wzrost wiedzy w zespole, a w sytuacji ich współpracy, stwarza się zespół działający w oparciu o specjalistyczną wiedzę z różnych, pokrewnych dziedzin.

Zespoły wirtualne wymagają w dużej mierze zespołowego działania, są procesem tworzenia nowych struktur w organizacji, nowej wiedzy, nowych umiejętności i relacji. Niezwykle ważna jest istota zespołów wirtualnych, którą jest nastawienie na realizację wspólnego, tego samego celu przez cały zespół. Jest to zespół najnowszej generacji. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku informatycznym, wzrost znaczenia globalizacji i informatyzacji dociera już do wszystkich sektorów globalnej gospodarki. Wszędzie staje się niezbędny informatyk, a najlepiej zespół informatyków. Aby zarządzanie wiedzą oraz skuteczna praca zespołu wirtualnego działała optymalnie, niezbędne jest szybkie łącze internetowe. Stopniowa digitalizacja dokumentacji i działań pracowniczych, wymaga od pracodawców zainwestowania w odpowiednie oprogramowanie, sprzęt i technologie oraz wdrażanie pracowników do umiejętności technicznych teleinformatycznych.

Ze stosowania zespołu wirtualnego płynie wiele korzyści: brak jednego miejsca przebywania pracowników, a co za tym idzie możliwość pracy zdalnej z każdego położenia geograficznego, które ma dostęp do szybkiego łącza internetowego. Zmniejsza to oczywiście koszty zarówno pracodawcy jaki pracowników (brak dojazdów, brak kosztów związanych z przemieszczaniem się typu paliwo, bilet ale też czasu jaki pracownik poświęca na podróż). Jednocześnie zwiększa się wydajność pracy wszystkich pracowników. Zespół wirtualny pozwala pracownikom na wykorzystanie własnej kreatywności, twórczości, oryginalności, które prowadzą do wytworzenia innowacyjności. Możliwa jest elastyczność pracy i dostosowanie czasu pracy do wszystkich osób w zespole. Zdalna praca umożliwia też łącznie zadań z innymi organizacjami.

Światłowód gwarantem stabilności internetu w czasie pandemii

Można więc powiedzieć, że przy tworzeniu skutecznego zespołu wirtualnego, najważniejsze jest planowanie i zorganizowanie pracy zespołu najnowszej generacji. Aby wszystko sprawnie funkcjonowało, a praca zespołu wirtualnego była skuteczna, trzeba odpowiednio zaprojektować zespół najnowszej generacji: od bazy wiedzy, przez zorganizowanie sprzętu, oprogramowania i technologii, po odpowiedni dobór charakterów pracowników, stworzenie atmosfery pracy, motywowania pracowników i udzielania im wsparcia przez kierownika.