Transmitowanie danych w XXI wieku jest podstawą działalności wielu elementów gospodarczych. Również nauka nie mogłaby się odbywać, gdyby dane przesyłane za pomocą internetu nie były zabezpieczone. Technologia i informatyka wraz z rozwojem własnym zapewniła urządzeniom ochronę elektromagnetyczną. W jej ramach stosowane są różne typy magistrali, np. AS-I.
AS-I jest jednym z typów magistrali sieci, której głównym atutem jest rozproszenie systemu sterowania. Rozpoznanie takiej sieci jest proste. Jej charakterystycznymi cechami są: nieekranowy kabel, który jest płaski i profilowany, dodatkowo ma dwie żyły. Jego zadaniem jest przesyłanie danych, które wysyłają po kablu również napięcie do wszystkich modułów slave. Rozwiązanie takie pozwala na lepsze działanie sieci, dzięki zasilaniu typu AS-I zasilane są czujniki dwustanowe PNP (indukcyjne czujniki ruchu, pojemnościowe czujniki poziomu oraz czujniki ciśnienia). Sieć ta oparta jest o model Master-Slave.

Dane w magistrali AS-I transmitowane są przez sygnał prądowy, który został odpowiednio zakodowany oraz zawiera napięcie DC 30V.
Łatwo jest odróżnić tego rodzaju okablowanie, ponieważ magistrala AS-I zawiera dwa kable 2×1,5 mm2 o kolorze żółtym i czarnym. Nie trzeba więc używać wiązek kabli wielożyłowych, które podlegają licznym zakłóceniom elektromagnetycznym, szczególnie gdy znajdą się w polu magnetycznym. Zamiast tego stosuje się w magistrali AS-I uniwersalną technikę łączenia modułów slave.
Zastosowanie magistrali AS-I pozwala na redukowanie zakłóceń. Szczególnie tych pojawiających się w polu magnetycznym innych urządzeń. Dane wówczas mogłyby być przechwytywane i traciłyby swoją poufność. Obecnie cyberbezpieczeństwa stosuje ochronę elektromagnetyczną aby zapobiec takim przechwytom.
Źródło: B. Sosinsky, Sieci komputerowe. Biblia.

Teleinformatyka Potrzebuje Elektromagnetycznego Bezpieczeństwa Informacji