COVID-19 safety informationDear Participants,

Please be kindly informed that the conference, due to the current epidemiological situation, NUTECH-2020 Conference will be organized in compliance with the applicable preventive measures.
In accordance with the applicable sanitary regime in Poland (in accordance with the Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, counteraction and combating of COVID-19, other infectious diseases and emergencies caused by them), we would like to inform you that before entering the conference venue body temperature will be measured and you will need to sign a COVID-19 health declaration.

Below is the content of the declaration, which you can print yourself and fill in before arriving at the conference.

The conference will be held under sanitary rigor. Conference participants are asked to take preventive measures during the event:
 • wear face and nose coverings whenever you're in public areas
 • follow social distancing (stay at least 1,5 meter away from other guests)
 • wash hands frequently with soap and water
 • occupy the same seat during the meeting
 • comply with the regulations imposed by the regulations on epidemics
 • if you suddenly develop symptoms of a respiratory infection (with at least one of the symptoms being fever, breathing difficulties or cough), and if you have been in close contact with a confirmed or probable COVID-19 case in the last 14 days, call a district sanitary and epidemiological station immediately or go to the nearest hospital with an infectious diseases ward, while avoiding public transport.

NFZ Hotline: 800 190 590

Download COVID-19 health declaration, *.pdf
Szanowni Państwo,

Informujemy, że wydarzenie w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną konferencja NUTECH-2020 organizowana będzie z zachowaniem obowiązujących środków profilaktycznych.
Zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym obowiązującym na terenie Polski (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) chcielibyśmy Państwa poinformować, że przed wejściem na wydarzenie będzie mierzona temperatura ciała oraz będą musieli Państwo podpisać oświadczenie o stanie zdrowia w związku z COVID-19.
Poniżej znajduje się treść oświadczenia, które można wydrukować samodzielnie i wypełnić przed przybyciem na konferencję.

Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego. Uczestnicy konferencji proszeni są o dostosowanie się do regulacji, które zostały wdrożone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa:
 • zakrywanie nosa i ust na terenie konferencji
 • zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 1,5 metra od innych uczestników)
 • częste mycie rąk mydłem i wodą
 • w miarę możliwości zajmowanie stałych miejsc na sali konferencyjnej
 • zachowanie odległości co najmniej 1,5 m podczas oczekiwania na podejście do miejsca rejestracji uczestników konferencji
 • zachowanie odległości co najmniej 1,5 m podczas oczekiwania na wydanie napojów w trakcie przerw kawowych
 • przestrzeganie przepisów narzuconych przez organy władzy dotyczących epidemii
 • jeśli nagle pojawią się u Państwa objawy infekcji dróg oddechowych (jednymi z najczęstszych objawów są gorączka, trudności w oddychaniu lub kaszel), a w ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19, należy niezwłocznie poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub udać się do najbliższego szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając przy tym korzystania z komunikacji miejskiej.

Infolinia NFZ: 800 190 590

Pobierz oświadczenie o stanie zdrowia w związku z COVID-19, *.pdf 

 

  


Conference OrganizersInstitute of Nuclear Chemistry and Technology

AGH University of Science and Technology

Polish Nuclear Society


Honorary PatronageOffice of Technical Inspection (UDT)

National Atomic Energy Agency (PAA)

Ministry of Climate
Ministry of Science and Higher Education


 


Dofinansowano z programu "Doskonała Nauka" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego